Procedurile de Cesiune parti sociale sau Cesiune firma, se pot realiza prin doua metode:

  1. Cesiune firma intre asociatii societatii
  2. Cesiune firma intre persoane din afara societatii

Acte necesare pentru realizarea serviciilor de Cesiune firma sau Cesiune parti sociale:

  1. Carte de identitate sau paşaport al fiecarui membru care intra in procedura;
  2. Actul Constitutiv actualizat;
  3. Contract de cesiune;
  4. Hotararea Adunarii generale a asociatilor sau Decizie asociat unic;
  5. Declaratie din care sa rezulte ca asociatii / administratorii indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru exercitarea calitatii de asociat / administrator in societate;
  6. Specimen de semnatura pentru administrator;
  7. Daca potrivit actelor de cesiune s-au obtinut castiguri de catre cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale, castiguri determinate ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala / pretul de cumparare, se vor depune si documentele care sa justifice plata a impozitului pe venit obtinut.

➡ In cazul serviciului de Cesiune firma intre asociatii societatii termenul de solutionare a dosarului de la data depunerii acestuia la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov va fi de aproximativ 3 pana la 7 zile lucratoare.

➡ In cazul serviciului de Cesiune firma intre persoane din afara societatii termenul de solutionare a dosarului va fi  de aproximativ 45 de zile lucratoare.