Articolul 56 alin (1) din Legea nr.129/2019 precizeaza ca persoanele juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului (exceptand regiile autonome, companiile si societatile nationale, precum si societatile detinute integral sau majoritar de stat),  au obligativitatea de a depune o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul beneficiarilor reali ai societatilor, in urmatoarele situatii:

  • La momentul inmatricularii – pe langa celelalte documente (vezi sectiunea servicii din site-ul nostru) se va depune si declaratia privind beneficiarul real. Aceasta trebuie sa fie emisa de reprezentantul legal (conform prevederilor din Legea nr 129/2019).
  • Anual – va fi depusa la Oficiul Registrul Comertului, respectand termenul de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale.
  • Dupa fiecare modificare ce survine la datele de identificare ale beneficiarului real, respectand termenul de 15 zile de la modificare.

Nedepunerea de catre reprezentantul legal a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, in oricare din cele 3 situatii mentionate mai sus, constituie contraventie si se sanctioneaza cu o amenda cuprinsa intre 5.000 si 10.000 de lei. Abilitate pentru constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii sunt organele cu atributii de control din cadrul Ministerului Finantelor – ANAF si unitatile sale teritoriale precum si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (prin interediul agentilor constatori proprii).

Procesul verbal de constatare ce va fi emis de una din institutiile de mai sus, va fi comunicat Oficiului registrului comertului in vederea consemnarii si, conform articolului 237 din Legea societilor nr 31/1990, conduce la dizolvarea societatii.

In situatia in care, reprezentantul persoanei juridice nu depune in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale, declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, tribunal sau, dupa caz, tribunalul specializat va pronunta dizolvarea societatii.

In cazul societatilor inmatriculate pana la data de 21 iulie 2019 (data intrarii in vigoare a legii 129/2019), exceptand companiile si societatile nationale, precum si societatile detinute integral sau majoritar de stat, termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii, pana la data de 21 iulie 2020.I

Nerespectarea acestui termen constitutie contraventie si este sanctionata ca in cazul societatilor inmatriculate dupa data de 21 iulie 2019 (conform mentiunilor de mai sus).

MODALITATE DE DEPUNERE

In toate situatiile de mai sus, declaratia poate fi data in fata reprezentantului Oficiului Registrului Comertului, sau se poate depune in forma autentica. In cazul cererilor depuse online sau prin corespondenta, este obligatorie anexarea declaratiilor privind beneficiarii reali, in forma autentica.

Pentru mai multe detalii puteti consulta informarea ONRC privind Legea nr. 129/2019 aici.