Obtinerea documentelor pentru Dizolvare firma, fara numire de lichidator, se va realiza in 2 etape. Actele necesare pentru inregistrarea desfiintarii voluntare (Dizolvare firma) a societatii sunt:

Etapa 1 – Dizolvare firma si lichidarea voluntara

1. Cerere de inregistrare a mentiunii;

2. Hotararea AGA sau decizia asociatului unic;

3. Imputernicirea persoanei care depune motiunea, daca este cazul;

4. Dovada achitarii taxelor. 

Etapa 2Dizolvare firma prin radiere (voluntara)

1. Cerere de radiere;

2. Certificatul de inregistrare si anexele;

3. Situatia financiara de lichidare;

4. Hotararea de repartizarea a activelor;

5. Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca sociatatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributii sociale;

6. Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul. 

7. Dovada achitarii taxelor.