Serviciul pentru Majorare capital social firma necesita a urmatoarele documente care se vor constitui intr-un dosar pe care il vom depune pentru solutionare la Oficiul Registului Comertului Bucuresti / Ilfov:

  1. Cerere de înregistrare (original);
  2. Actul modificator al Actului constitutiv (Hotărârea adunarii generale a asociatilor / actionarilor decizia asociatului unic / Decizia Consiliului de administratie / directoratului sau Actul adiţional la Actul constitutiv, original);
  3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului / actionarului / membrului persoanei juridice asupra aportului in natura (copie certificata). In cazul in care aportul este constituit dintr-un imobil se ataseaza si extrasul de carte funciara in original;
  4. Raportul de evaluare intocmit de expertul desemnat de directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunal si / sau persoana sau persoanele desemnate (original);
  5. Dovezile privind efectuarea varsamintelor, aporturilor la capitalul social (copii);
  6. Actul constitutiv actualizat.

Toate aceste documente vor fi verificate inainte de a fi depuse pentru Majorare capital socialfirma, astfel incat dosarul sa fie acceptat si solutionat in termenul legal. Echipa 112.srl va urmari la Oficiul Registului Comertului Bucuresti / Ilfov pana la solutionare dosarul depus pentru Majorare capital social firma.