Obtinerea documentelor de Lichidare voluntara firma fara numire de lichidator se realizeaza in 2 etape: 

– Dizolvarea si Lichidarea voluntara firma, 

– Radiere firma (voluntara).

Documente necesare pentru intocmirea dosarului de Lichidare voluntara firma:

Obtinerea documentelor de Lichidare voluntara firma fara numire de lichidator se realizeaza in 2 etape: Etapa 1 – Dizolvarea si Lichidarea voluntara firma, Etapa 2 – Radiere firma (voluntara)

 Documente necesare pentru intocmirea dosarului de Lichidare voluntara firma:

Etapa 1 – Dizolvarea si Lichidarea voluntara firma

1.     Cerere de inregistrare a mentiunii.

2.     Hotararea AGA sau decizia asociatului unic.

3.     Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul.

4.     Dovada achitarii taxelor.

 Etapa 2 – Radiere firma (voluntara)

1.     Cerere de radiere.

2.     Certificatul de inregistrare si anexele.

3.     Situatia financiara de lichidare.

4.     Hotararea de repartizare a activelor.

5.     Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale.

6.     Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul.

7.     Dovada achitarii taxelor.

Firma „112.srl”va pregati dosarul sa contina toate actele necesare pentru Lichidare voluntara firma, pentru a fi predat si acceptat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov. La finalizarea procedurilor legale dosarul este preluat si inmanat solicitantului .