Pentru inregistrare Modificare coduri CAEN la Oficiul Registului Comertului Bucuresti / Ilfov echipa 112.SRL va solicita furnizarea urmatoarelor documente:

 1. Cererea de inregistrare mentiuni (original).
 2. Actul modificator al actului constitutiv (Hotararea Adunarii generale a asociaţilor acţionarilor / Decizia asociatului unic / Decizia CA / directoratului sau Actul aditional la actul constitutiv (original).
 3. Actul constitutiv actualizat.
 4. Daca este cazul, certificatul de inregistrare si anexa / anexele, in original.
 5. Declaratia-tip pe propria raspundere (original), semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:
  1. persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1).
  2. persoanele juridice indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2), sau, dupa caz, declaratia-tip (model 3).
 6. Daca este cazul:
  1. avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie).
  2. imputernicire speciala sau avocationala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
 7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
  1. taxa judiciară de timbru, in original.
  2. timbre judiciare.
  3. taxe de registru.
  4. tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Documente necesare pentru Modificare coduri CAEN vor fi depuse la Oficiul Registului Comertului Bucuresti / Ilfov. La finalizarea procedurilor legale dosarul pentru Modificare coduri CAEN va fi ridicat si predat solicitantului.