Pentru demararea serviciului de Prelungire mandat administrator firma in scopul realizarii dosarului, sunt necesare urmatoarele acte din partea dumneavostra:

  1. Declaratiile date pe proprie raspundere a noilor administratori / directori / membrii Consiliului de supraveghere / membrii directoratului / persoane imputernicite sa reprezinte sucursala, cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca accepta numirea si ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original, autentificat la notar);
  2. Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere si de control, sau al noului reprezentant al persoanei juridice care indeplineste aceasta calitate (copie certificata);
  3. Specimenele de semnatura ale administratorilor / directorilor / membrilor directoratului (original, autentificat la notar);
  4. Daca este cazul, actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator / director / membru al directoratului (copie).

In baza acestor documente vom pregati dosarul pentru Prelungire mandat administrator firma, pentru depunere si acceptare la Oficiul Registului Comertului Bucuresti/Ilfov

Simultan, vom realiza si completa urmatoarele documente:

  1. Cerere de inregistrare (original);
  2. Actul modificator al Actului constitutiv (Hotararea Adunarii generale a asociatilor /Decizia asociatului unic sau Actul aditional la Actul constitutiv) respectiv, Decizia Consiliului de administratie, Decizia consiliului de supraveghere (original);
  3. Actul constitutiv actualizat, la zi;
  4. Certificatele de cazier fiscal pentru reprezentantii legali;
  5. Delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale semnata de administrator (original);
  6. Reprezentarea la Oficiul Registului Comertului Bucuresti / Ilfov de catre reprezentatul echipei 112 srl pentru depunere si ridicare dosar Prelungire mandat administrator firma.