Pentru obtinerea mentiunilor legale pentru Reluare activitate firma vor fi necesare urmatoarele documente ce vor constitui dosarul depus la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov:
 1. Dovada achitarii taxelor legale si a tarifelor de timbru judiciar (tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, taxa de registru).
 2. Cererea de inregistrare.
 3. In cazul PFA, avizul asociatiei de proprietari si acordul titularilor de contracte de inchiriere din locuintele din vecinatatea sediului social al firmei (formular tip).
 4. Certificatele constatatoare eliberate in baza declaratiei tip depuse la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov la data suspendarii activitatii economice.
 5. In cazul societatilor comerciale si PFA se va depune Decizia asociatului unic / Decizia AGA sau Decizia antreprenorului, persoana fizica titular al intreprinderii individuale, decizia majoritatii simple a membrilor unei intreprinderi familiale. In acest document se precizeaza data reluarii activitatii precum si hotararea de a relua activitatea economica.
 6. Declaratia pe propria raspundere privind autorizarea functionarii firmei (formular tip).
 7. O delegatie sau imputernicire avocationala pentru reprezentantii firmelor.
Noi vom pregati dosarul Reluare activitate firma, pentru a fi predat si acceptat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov. Toate demersurile acestui pas vor include:
 1. Cerere de inregistrare (original), Declaratii  tip.
 2. Actul modificator al actului constitutiv (Hotararea adunarii generale a asociatilor / Decizia asociatului unic sau Actul aditional la Actul constitutiv, respectiv Decizia Consiliului de administratie, Decizia Consiliului de supraveghere (original).
 3. Actul constitutiv actualizat (dupa caz).
 4. Delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale semnata de administrator (original).
 5. Reprezentarea la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov pentru depunere si ridicare dosar Reluare activitate firma.