Retragerea unui asociat din firma

Retragerea unui asociat din firma

O societate poate fi administrata de una sau mai multe persoane, asociate sau nu in firma, numiti prin actul constitutiv sau adunarea generala a asociatilor.

Exista situatii in care unul din asociati din diverse motive se poate retrage. Acest fapt aduce dupa sine, modificarea dosarului la Oficiul Registrului Comertului.

Modificarea presupune depunerea urmatoarelor documente:

  1. Cerere de inregistrare (original), Declaratii tip.
  2. Actul modificator al actului constitutiv (Hotararea Adunarii generale a asociatilor/Decizia asociatului unic sau Actul aditional la Actul constitutiv) respectiv Decizia Consiliului de administratie, Decizia Consiliului de supraveghere (original).
  3. Actul constitutiv actualizat.
  4. Delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale semnata de administrator (original).

Cazurile de retragere a unui asociat dintr-o firma sunt prevazute in Legea nr.31/1990

Next Post Previous Post

Your email address will not be published.