Pentru Retragere administrator firma sau numire administrator firma, necesita prezentarea unui dosar la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov, intocmit in baza urmatoarelor documente:

  1. Acte de identitate pentru asociati si administrator.
  2. Actul constitutiv al societatii, la zi.
  3. Specimen de semnatura al noului administrator.
  4. Certificatele de cazier fiscal pentru administratorul care are domiciliul/resedinta / sediul in Romania, sau pentru persoanele fizice sau juridice straine care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau, dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice, cetatean strain, in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de catre un notar public.
  5. Daca este cazul, actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator in copie certificata si original insotit de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura este legalizata de catre un notar public, in cazul persoanelor juridice straine.

Aceste documente ne vor ajuta sa intocmim cele necesare depunerii dosarului Retragere administrator firma la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov:

  1. Cerere de inregistrare (original), Declaratii  tip.
  2. Actul modificator al actului constitutiv (Hotararea Adunarii generale a asociatilor /  Decizia asociatului unic sau Actul aditional la Actul constitutiv) respectiv Decizia Consiliului de administratie, Decizia Consiliului de supraveghere (original).
  3. Actul constitutiv actualizat.
  4. Delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale semnata de administrator (original).