Pentru demararea serviciului de Schimbare sediu social firma in scopul realizarii dosarului sunt necesare urmatoarele acte  din partea dumneavostra:

  1. Contractul de inchiriere / comodat  pentru noul sediu social (dupa caz si actele de propietate ale persoanei de la care inchiriati / comodati, acordul vecinilor, a asociatiei de propietari si o schita.).
  2. Hotarare din care reiese Schimbare sediu social firma.
  3. Actul constitutiv al societatii, la zi.
  4. CUI al societatii si certificare constatatoare in original.

Dosarul Schimbare sediu social firma se va intocmi si va fi inaintat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov continand documentele:

  1. Cerere de inregistrare (original), Declaratii  tip.
  2. Actul modificator al Actului constitutiv (Hotararea Adunarii generale a asociatilor / Decizia asociatului unic sau Actul aditional la Actul constitutiv), respectiv Decizia Consiliului de administratie, Decizia consiliului de supraveghere (original).
  3. Actul constitutiv actualizat.
  4. Delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale semnata de administrator (original).
  5. Reprezentarea la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti / Ilfov pentru reprezentantul echipei 112.srl  ce este desemnat sa predea si sa primeasca dosarul aflat in lucru pentru Schimbare sediu social firma.